Odborná projekční a konzultační činnost naší firmy se opírá o dlouholetou praxi a zkušenosti z oblasti projekce, státní správy, aplikovaného výzkumu i provádění staveb. Přehled významějších prací majitele firmy je uveden níže:


Projekty staveb - vodní hospodářství, dopravní a pozemní stavby.

Urbanismus a územní plánování, vč. územních studií, generelů, atp..

Publikační činnost.

Významější práce ze staršího období.