Prohlížeč obrázkůclose

Lokalita "V Ohrádkách" Pátek u Poděbrad od jihu.

<< předchozí foto         7/20       následující foto >>

close

 

Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

a Mgr. Ing. arch. Pavlína Čapková

Pracují ve společnosti

4D PROSTOR s.r.o

www.4dprostor.cz

Tyto stránky již nejsou udržovány.

Zůstat zde

 

Naše projekční kancelář je zaměřená především na projektovou a konzultační činost v oblasti pozemního stavitelství, územního plánování, staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství a komplexních řešení technického vybavení měst, obcí a rozvojových lokalit. Naším klientům poskytujeme komplexní služby zahrnující kromě vypracování projektové dokumentace zejména obstarání územních rozhodnutí, stavebních povolení a dalších náležitostí potřebných pro zdárný průběh a dokončení staveb a investičních záměrů. Poskytujeme odborné konzultace, vypracováváme odborné posudky a specializované výpočty.         

Odbornými garanty za nabízené služby a výkony jsou
Ing. Jiří Sovina, Ph.D.
autorizovaný inženýr pro městské inženýrství, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorizace ČKAIT č. 0000823.

Mgr. Ing.arch. Pavlína Čapková
autorizovaná architektka, autorizace ČKA č. 3087.

SOVINA,
projektová kancelář

Ing. Jiří Sovina, Ph.D.
IČ:  448 80 448

Sídlo firmy:
Za Potokem 246
252 17 Tachlovice

Kancelář:
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5-Smíchov
"ŽENSKÉ DOMOVY"
kancelář č. 4.109
(4. patro)

e-mail: projekce@sovina.eu
tel.: +420 775 075 754
IDDS: 6pt4f9a

V oblasti ekologie vodních nádrží a toků a při získávání prostředků z dotací spolupracujeme s firmou Ing. Jan Neuwirth:

www.rybniky-dotace.cz

Pátek u Poděbrad

Pátek u Poděbrad
stavba komunikací

Pátek u Poděbrad

Rekonstrukce hráze
Vesteckého rybníka

Pátek u Poděbrad

TS Rostoklaty U Křížku