Na této stránce naleznete firemní materiály ke stažení, odborné publikace pracovníků firmy a další texty s vazbou na činnosti firmy nebo na problematiku vodního hospodářsví, urbanismu, ochrany životního prostředí, atp.


Monografie:
Simulační modelování vodohospodářských soustav,
ČZU, Praha 2010.

Případová studie
povodňového řízení vodohospodářské soustavy na Ohři,
Vodní hospodářství, 10/2009

INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER POLICY 2009,    Prague, 22 - 26 June 2009
Extended abstract
Presentation

Nález recentního koprolitu
Diabasová štola, lomy Mořina,
podrobný popis nálezové situace, Sovina 2010.